REKONSTRUKCIJA »Hotela City« Z DIVERZIFIKACIJO V KONGRESNI HOTEL

Investicija predstavlja rekonstrukcijo hotela Hotel City**** v Mariboru. Investicija predstavlja vlaganja v vseh 78 sob ter ostalih kapacitet (garaža v vseh nivojih, avla, dvorane) v sklopu nastanitvenega obrata za namene diverzifikacije ter celovite vzpostavitve energetskega sistema nastanitvenega obrata.

V sklopu investicije bo izvedeno:

 • Gradbena dela
 • Nakup opreme
 • Nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
 • Ostalo (turistični produkti, znaki kakovosti, izobraževanje)

Vrsta začetne investicije se smatra kot »Diverzifikacije poslovne enote«, kar pomeni, da se Hotelu City**** v sklopu rekonstrukcije dodajajo novi turistični produkti in vsebine, kar v celoti predstavlja popolno preobrazbo nastanitvenega obrata – diverzifikacija v kongresni hotel.

Namen investicije je funkcionalna rekonstrukcija hotela, ki skozi energetsko prenovo spodbuja poslovanje hotela k trajnostnemu razvoju. Skozi snovne prihranke in energetsko učinkovitost bomo izvedli tudi diverzifikacijo hotela v kongresni hotel, kongresni turizem, kar bo zagotovilo dvig konkurenčnosti tako hotela kot mikroregije, saj kongresni turizem v Mariboru še nima dovolj kakovostnih zmogljivosti. Namen investicije je zagotoviti dvig konkurenčnosti skozi novo turistično ponudbo, ki omogoča podaljšano bivanje gosta ter podaljšanje sezone čez vso leto.

 Ključni cilji investicije so:

 • Uvedba ukrepov okoljske trajnosti
 • Dvig dodane vrednosti v turizmu z razvojem nove turistične ponudbe
 • Diverzifikacija hotela pod pogojem zagotovitve storitve in opremo za gosta z visoko dodano vrednostjo
 • Energetska sanacija nastanitvenega obrata.

Ključen rezultat investicije rezultira v diverzifikaciji hotela v kongresno destinacijo. Diverzifikacija je ključna tematska sprememba hotelske naravnanosti, kar se odraža tako v :

 • določitvi ključnega gosta (HIGH VALUE GUEST),
 • kot novi ponudbi in pozicioniranju hotela v skladu s potrebami ciljnega gosta,
 • novi marketinški naravnanosti in povezovanju med deležniki v turizmu (Urad za turizem),
 • novi opremi po potrebi ciljnega gosta (HIGH VALUE ACCOMODATION),
 • novih turističnih produktih.

Vrednost investicije (z DDV): 1.544.776,84 €

Višina sofinanciranja: 696.245,29 €

Datum pričetka investicije:

20.12.2022

Datum zaključka investicije:

31.10.2025

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino in naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma www.noo.gov.si

Scroll to Top